Kinh tế nông nghiệp thời hội nhập

Nước ta đã trở thành thành viên của WTO. Đây là cơ hội lớn để nông sản ĐBSCL vươn lên trong quá trình hội nhập.

ĐBSCL đang tập hợp nông dân vào 1.000 hợp tác xã; ưu tiên đầu tư gấp rút và ưu tiên cho việc cải tiến các chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân, nhà quản lý kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu toàn cầu hóa; đầu tư mạnh cho nghiên cứu khoa học về giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng phương pháp giảm giá thành SX nông sản; ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và đầu tư phát triển thị trường nông sản. Các tỉnh ĐBSCL xây dựng chiến lược SX nông sản chất lượng cao theo từng vùng và có kế hoạch huấn luyện, phát triển nhân lực nông thôn  song song với phát triển hạ tầng nông thôn để đưa nông sản đến nhanh nơi tiêu thụ, qua đó làm tăng giá bán, tăng thu nhập cho nông dân.

Hạ tầng nông thôn tốt sẽ thu hút nhiều DN về nông thôn đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân. Trước hết, ĐBSCL thực hiện chương trình nâng cao trình độ canh tác, giúp nông dân bắt kịp trình độ của nông dân các nước tiên tiến về nông nghiệp trong khu vực Đông Nam Á; giúp cán bộ nông nghiệp cơ sở và nông dân hiểu rõ về các tiêu chuẩn quốc tế về nông phẩm, để nông dân SX nông sản đạt chất lượng cao, an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Các tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh phát triển, đồng thời thay đổi về cơ cấu kinh tế, mở rộng phát  triển DN, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tri thức. Nhiều yêu cầu đang đặt ra cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp thời hội nhập. Các DN cần được hướng dẫn định hình lại cơ cấu sản phẩm, phát triển mạnh các nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh, trước hết là nông-thủy sản; xây dựng chiến lược cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng. Chú trọng tạo điều kiện để DN nắm vững và vận dụng tốt các quy định về chống phá giá của các nước; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, thủ tục pháp lý của các nước nhập khẩu; đổi mới công nghệ, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Thiếu Ngân

Các tin, bài viết khác