Kính thưa đèn trời soi xét!

Con tên Nguyễn Thị Lúa, cháu của vua Thần nông. Con và dòng họ là cây lương thực chính đã giúp biết bao người ăn no đánh giặc, ăn no phát triển kinh tế. Con còn được xuất khẩu để đổi lấy ngoại tệ…

Thế nhưng, gần đây đã có một số chuyên gia cho rằng con (nằm trong nhóm lương thực, thực phẩm) không xứng đáng để đứng trong rổ hàng hóa của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gì đó và họ còn nói điều đó theo thông lệ quốc tế(!?).

Ở nước ngoài con không biết, nhưng ở trong nước con biết rất rõ. Thiếu gạo là chết. Nhiều hộ dân ở miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua đã sống dở, chết dở vì thiếu lương thực. Nhiều hộ công nhân trong cơn bão giá… thì rì rầm khấn vái: Cầu trời cho gạo đừng lên giá. Thịt, cá… có thể ăn ít một chút hoặc là không ăn, chứ không có cơm bỏ vào bụng là… chết!

Dân ta còn nghèo, sống ở nông thôn, chi tiêu cho cái ăn vẫn là cái quan trọng nhất. Cái chi tiêu quan trọng của dân, họ không đưa vào để cân đong, đo đếm… vậy làm sao biết để điều chỉnh, phát triển kinh tế.

Chuyên gia kinh tế trưởng Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam Jonathan Pincus cho rằng để bảo vệ người nghèo trong cơn tăng giá này, cần chú ý đến  giá gạo. Khi giá gạo tăng, người nghèo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp vì họ tiêu phần lớn thu nhập vào gạo. Người ngoài đã thấy như vậy, sao chuyên gia trong nước ta lại không thấy. Khó hiểu quá!

Kính thưa đèn trời soi xét, cho họ thấy  được vị trí quan trọng của con.

Nguyễn Thị Lúa

Các tin, bài viết khác