Kỷ luật cảnh cáo ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

Ông Lê Minh Chuẩn bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 580-QĐ/TW ngày 30-6-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) về thi hành kỷ luật đảng.
Thi hành kỷ luật đối với ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Nguồn: VGP
Thi hành kỷ luật đối với ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Nguồn: VGP

Ngày 15-11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1421/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, ông Lê Minh Chuẩn bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 580-QĐ/TW ngày 30-6-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, UBKTTW quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy TKV các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Lê Minh Chuẩn.

Tin cùng chuyên mục