Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(SGGP). – Chiều 22-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp”, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2011).

(SGGP). – Chiều 22-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp”, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2011).
 
Các đại biểu nhấn mạnh: Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những lãnh tụ tiền bối có đóng góp quan trọng trong thời vận động thành lập Đảng; có công lao và cống hiến trong việc khôi phục tổ chức và cơ quan lãnh đạo của Đảng và là một trong những người đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng...

P.TRUNG