Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Làm sao cho dễ hiểu?

Khi chấp bút hợp đồng bảo hiểm, cần phải nghiên cứu, sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, phải đơn giản đến mức tối đa để người dân dễ hiểu…

Giáo viên và học sinh, sinh viên - lĩnh vực tiềm năng của thị trường BHNT.

Hoạt động bảo hiểm nhân thọ (BHNT) được “du nhập” vào nước ta chỉ mới trong vòng hơn nửa thập kỷ. Hầu hết các hợp đồng BHNT đều dựa theo mẫu của nước ngoài nên khi chuyển đổi ngôn ngữ có rất nhiều từ mới mẻ, khó hiểu. Thêm vào đó, do mới mẻ nên nhận thức của người dân về BHNT còn nhiều hạn chế.

Chưa hết, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm cho người dân chưa được quan tâm đúng mức và phổ biến rộng rãi. Người dân chưa biết đến các hệ thống văn bản pháp quy về bảo hiểm, các hướng dẫn về hợp đồng BHNT. Một khi chưa biết nhiều về bảo hiểm, về pháp luật bảo hiểm, việc tiếp cận các hợp đồng BHNT sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy để hợp đồng BHNT trở nên dễ hiểu, tiếp cận dân chúng một cách dễ dàng hơn, về phía nhà nước cần phải hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bảo hiểm nói chung và cho BHNT nói riêng.

Trong các chương trình thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo hiểm cũng như pháp luật bảo hiểm cần phải tăng cường phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm có liên quan để phổ biến đến các tầng lớp nhân dân…

Đặc biệt là phải tạo điều kiện khuyến khích phát triển mạng lưới trung gian bảo hiểm dưới hình thức môi giới, đại lý độc lập chuyên nghiệp, nhằm giúp người dân tiếp cận bảo hiểm một cách dễ dàng hơn. Về phía các công ty bảo hiểm cần phải tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán bộ, nhân viên.

Khi chấp bút hợp đồng bảo hiểm, cần phải nghiên cứu, sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, phải đơn giản đến mức tối đa để người dân dễ hiểu… Đồng thời phải tăng cường hệ thống đại lý bảo hiểm cả về trình độ lẫn đạo đức nghề nghiệp để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm.

Về phía người mua bảo hiểm, cần chủ động tiếp cận và nâng cao sự hiểu biết về bảo hiểm mà mình tham gia. Mặc dù khi thị trường bảo hiểm phát triển, mối quan hệ giữa người mua và nhà bảo hiểm là qua trung gian, nhưng nếu có kiến thức cơ bản về bảo hiểm, về pháp luật bảo hiểm thì sẽ giúp người mua bảo hiểm tự bảo vệ được quyền lợi của mình với chi phí thấp hơn. 

NGUYỄN TIẾN HÙNG
(Giảng viên môn Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế TPHCM) 

Ông PHÙNG ĐẮC LỘC - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:

Hoạt động bảo hiểm: cần hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể hơn


Cho đến nay, hành lang pháp lý cho hoạt động bảo hiểm vẫn chưa thực sự rõ ràng, cụ thể. Mặc dù chúng ta đã có Luật Kinh doanh Bảo hiểm, nhưng có nhiều vấn đề vẫn chưa được thể hiện cụ thể trong luật này (như về trục lợi bảo hiểm chẳng hạn).

Trên thực tế, ngành bảo hiểm Việt Nam còn khá non trẻ, thời gian đầu thị trường bảo hiểm VN phát triển rất nhanh, khiến cho các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật chưa lường trước được tốc độ tăng trưởng này, vì thế chưa kịp hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

Tôi nghĩ, để ngành bảo hiểm phát triển vững mạnh, đủ sức cạnh tranh khi hội nhập và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, thời gian tới, các cơ quan pháp luật và ngành chủ quản phải hướng tới xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ hơn, cần phải nhanh chóng hoàn thiện các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm, tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng đổi mới cung cách quản lý, mở rộng địa bàn, phạm vi bảo hiểm theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, loại hình dịch vụ và từng bước thực hiện các cam kết quốc tế về bảo hiểm.

Việc tăng cường hợp tác quốc tế cần phải thực hiện ở cả 3 cấp độ: cơ quan quản lý bảo hiểm, thị trường bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Qua đó, xây dựng quy chế phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp với nhau, nhằm giúp nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý bảo hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Có như thế, thị trường bảo hiểm Việt Nam mới phát triển an toàn, ổn định và đủ sức cạnh tranh khi hội nhập WTO.

TUYẾT THU (ghi)

Các tin, bài viết khác