Lan tỏa mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập Bác

Ngày 17-6, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm của Thành ủy TPHCM đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng chương trình hành động cá nhân, cụ thể hóa 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách của ngành cấp nước thành phố: Cần - kiệm - liêm - chính, gương mẫu - trách nhiệm, năng động - sáng tạo, yêu nghề - thạo việc, đoàn kết - nhân ái, dân chủ - kỷ cương, nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả, những gương điển hình thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW.

Ngành cấp nước cũng đẩy nhanh thực hiện 3 chương trình mục tiêu của tổng công ty; triển khai các dự án tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, sản xuất nước sạch; tăng cường thiết bị thông minh, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường trong quản lý, vận hành. Ngành cũng hình thành 19/38 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục