Lấy ý kiến nhân dân TPHCM góp ý văn kiện Đại hội Đảng

SGGP
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân TPHCM thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Lấy ý kiến nhân dân TPHCM góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Kế hoạch nêu rõ, việc lấy ý kiến nhằm phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM tham gia góp phần quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước và TPHCM. Việc này cũng nhằm giúp các cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của Đảng bộ, nhân dân TPHCM trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, việc góp ý có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, việc góp ý tập trung vào những thành tựu, hạn chế cùng những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP.

Kế hoạch cũng đề cập đến việc góp ý về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

Cùng với đó là lấy ý kiến về 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; về quan điểm, phương hướng phát triển thành phố và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cũng như về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức lấy ý kiến góp ý về 4 chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, gồm góp ý về mục tiêu, nội dung thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố. Đó là chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM, chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM, chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM và chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Theo kế hoạch, việc thảo luận, góp ý kiến được thực hiện bằng cách gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí TPHCM; tới các cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy), hoặc góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan báo chí TPHCM công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ TPHCM (lần 2). Thời gian lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ ngày 15-10 đến ngày 15-11. Thời gian lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI từ ngày 15-6 đến ngày 15-7.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhìn thẳng để cải thiện xếp hạng cải cách hành chính

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 vừa được Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố cho thấy, TPHCM từ nhóm trung bình thấp của năm trước, nay tụt xuống nhóm thấp. Nhiều năm qua, TPHCM luôn đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số xếp hạng cải cách hành chính, nhưng thực tế là chưa năm nào đạt được.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />