Lên đời?!

- Kỳ này, tôi quyết sắm ô tô!

- Nói nghe hùng hồn dữ ta? Bộ trúng số hay trúng chứng khoán hả? Chỗ bạn bè nói trước: Mua xe phải khao anh em một chầu hoành tráng!

- Hoành tráng cái gì? Có chiếc xe máy cà tàng, muốn lên đời cũng khó nữa là...

- Vậy sao “nổ” muốn sắm xe hơi?

- Nói ra bực mình! Vừa rồi tôi được mời dự họp ở một khách sạn trung tâm TP, đến nơi muốn gửi để vào dự họp, mà gửi đâu cũng... hết chỗ! Khủng hỏang hết biết!

-  Nỗi khổ này đâu của riêng ai! Thì tôi có kém gì ông? Mình thỉnh thoảng ra Sài Gòn, lớ ngớ muốn gửi xe, bị chém 5 - 10 ngàn thấy hết hồn. Mà còn thêm cái vụ gửi nón bảo hiểm 1 - 2 ngàn đồng, muốn... viêm màng túi!

- Muốn được việc, phải chấp nhận thôi! Chứ chẳng lẽ... vác xe theo? Nếu nó nhỏ như NBH thì cứ đội theo cho chắc ăn.

- Mà nè, hay ông cho tôi hùn vốn, mua đại chiếc xe 4  bánh đi cho nó... oai. Ông thấy sao?

-  ?!!

Thầy Đề 

Các tin, bài viết khác