“Lũ lượt”

- Nghe tin gì chưa, UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  cấp sổ đỏ nhầm vào đất rừng hơn 3.300ha?
- Tin cũ xì! Cách đây một năm cơ quan chức năng đã phát hiện chuyện này và UBND tỉnh Bình Dương đã đề nghị UBND huyện Tân Uyên giải trình nhưng đến nay vẫn… y như cũ.
- Nguy hiểm thật! Đất rừng thành đất vườn, mai mốt không chừng có lũ… ngay trên đồng bằng.
- Lũ đó cũng nguy hiểm nhưng còn xa lắm, có lũ khác đã xuất hiện. Đó là “ lũ lượt”!
- “Lũ lượt” là lũ gì?
- Là chuyện tài sản nhà nước “lũ lượt” vào túi các quan tham.
- Ông lại chơi chữ rồi! Nếu có loại “lũ lượt” đó, tôi cũng có thấy chuyện “lũ lượt” khác
- “Lũ lượt” gì?
- “Lũ lượt” vào nhà đá của các quan tham.
- Ừ! Tôi cũng tin thế nào cũng có chuyện “lũ” đó! 

Tám Tàng

Các tin, bài viết khác