“Lửa trong lòng hồ”

Là một nhà báo chuyên viết về chiến tranh, tác giả đã đến VN vào thời điểm mà cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ đang vào thời kỳ nóng bỏng nhất. Được dịp chứng kiến nhiều sự kiện của cuộc chiến và tiếp xúc với nhiều nhân vật chủ chốt của Mỹ có ảnh hưởng đến cuộc chiến, tác giả đã dự báo và lý giải chiến thắng của nhân dân VN từ rất sớm bằng nhiều phương pháp nghiên cứu dân tộc-xã hội học, lịch sử, văn hóa...

Tác giả: Frances Fitzgerald; Biên dịch: Lê Sỹ Giảng-Nguyễn Nam Sơn; NXB CAND-Công ty Phương Nam phát hành; giá 78.500đ/cuốn.

Q.Đ.

Các tin, bài viết khác