Masan hoàn tất thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn

Hôm nay 9-3, Masan đã hoàn tất thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn vào hôm nay.

Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn và thậm chí là trước hạn đã thể hiện cam kết lâu dài của Masan đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Thời gian qua, nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả, năng lực tài chính vững chắc, Masan là một trong số ít doanh nghiệp huy động thành công trái phiếu.

Tiêu dùng, bán lẻ là lĩnh vực ít phụ thuộc vào chu kỳ thị trường. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, Masan tự tin hoàn thành các cam kết thanh toán cho các kỳ hạn trái phiếu sắp tới.

Tin cùng chuyên mục