Mổ mắt cườm: BHYT thanh toán tối đa 2 triệu đồng

Bà Trần Thị Thanh Mai, cán bộ hưu trí ở quận 3 phản ánh, trước đây bà có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã mổ một mắt cườm (dịch vụ kỹ thuật cao - Phaco) tại Bệnh viện Mắt TPHCM và được thanh toán toàn bộ chi phí khoảng 6 triệu đồng. Từ ngày 1-10-2006, bệnh viện này khám và yêu cầu bà mổ tiếp mắt còn lại nhưng bệnh viện chỉ thanh toán một phần chi phí (1,6 triệu đồng), số tiền còn lại bệnh nhân phải chi trả cho ca mổ mắt cườm. Ông Bùi Đức Tráng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời:

- Trước ngày 1-10-2006, người có thẻ BHYT khi mổ mắt cườm (kỹ thuật Phaco) được thanh toán với mức giá tối đa là 5 triệu đồng (Quyết định 34/2002/QĐ-UB ngày 5-4-2002 của UBNDTP). Sau ngày 1-10-2006, người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có thẻ BHYT khi mổ mắt cườm (kỹ thuật Phaco) được thanh toán theo mức giá từ 1 triệu đồng đến tối đa không quá 2 triệu đồng (theo từng loại bệnh viện và khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ-TBXH ngày 26-1-2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Các tin, bài viết khác