Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 1
Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 2
Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 3
Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 4
Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 5
Mờ mịt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 6

Nội dung: QUỐC HÙNG - THỤC QUYÊN, Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác