Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa VIII

Mở ra một giai đoạn phát triển mới

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII diễn ra vào lúc toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân, mở ra một giai đoạn phát triển mới, ngang tầm với vị trí của TPHCM – thành phố Anh hùng”.

Đồng chí PHAN XUÂN BIÊN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy TPHCM mở đầu như vậy, trong cuộc trao đổi với phóng viên báo SGGP nhân Đại hội đại biểu Đảng TPHCM khóa VIII khai mạc vào ngày mai (6-12).

°PV: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết một vài  nét công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM được chính thức khai mạc vào ngày mai (6-12)?
°Đồng chí PHAN XUÂN BIÊN: Thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”, đến nay, Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn tất. Về công tác chuẩn bị cho đại hội khai mạc chính thức vào ngày mai, các tiểu ban đã chuẩn bị các báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, kiểm điểm Ban chấp hành, báo cáo kết quả thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) và chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phan Xuân Biên.

Đây cũng là quá trình đẩy mạnh thực hiện kế hoạch năm 2005 để hoàn thành kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ qua. Cho đến thời điểm này mọi khâu đã cơ bản hoàn tất. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không chỉ có các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng mà còn có sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội. Tại đại hội ở các cấp, đã có khoảng 10.000 ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII và khoảng 20.000 ý kiến đóng góp cho Đại hội X của Đảng.

°Trong khoảng 10.000 ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII,  những vấn đề nào được người dân quan tâm nhất, thưa đồng chí?
°Tất cả các ý kiến đóng góp của đồng bào và đảng viên thành phố đều mong muốn thành phố phải đạt tốc độ phát triển cao hơn nữa với những bước đột phá. Hiện nay, TPHCM đóng góp 20% GDP và 1/3 ngân sách cả nước. Nếu trong nhiệm kỳ tới không tạo những đột phá, thành phố sẽ không làm tròn vai trò, vị trí đối với cả nước.

Các ý kiến đều cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế không chỉ chú trọng đến số lượng, mà đặt trọng tâm vào chất lượng của tăng trưởng và phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội, cải thiện môi trường sống. Thành phố lấy dịch vụ và công nghiệp giá trị gia tăng cao làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Xây dựng thành phố thành nơi thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở kinh doanh của mình để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước và các nước trong khu vực….

°Theo đồng chí, so với các nhiệm kỳ trước đây, điểm mới của đại hội lần này là gì?
°Về nội dung, Đại hội Đảng bộ TP lần này có nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho Đại hội X của Đảng, nhìn lại khái quát 30 năm giải phóng và 20 năm đổi mới. Trọng tâm là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần VII và quyết định phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, xây dựng hệ thống chính trị, đề ra những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2006-2010.

Quan điểm để xác định nhiệm vụ là phải gắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ thành phố với phương châm : phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Lấy vị trí thành phố là đô thị lớn nhất nước và là trung tâm nhiều mặt để đề ra các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện khách quan ở trong và ngoài nước. Về kinh tế – xã hội, lấy vị trí đô thị làm “xương sống” để phát triển các lĩnh vực cho phù hợp.

Để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, thì sinh hoạt của đại hội phải gắn với đời sống nhân dân, ngoài truyền hình trực tiếp phiên họp khai mạc và bế mạc như các lần trước, đại hội kỳ này sẽ truyền hình, truyền thanh trực tiếp cả các phiên họp thảo luận văn kiện và bàn công tác nhân sự.

°Trong dự thảo Báo cáo chính trị có đặt ra yêu cầu: “Phải xây dựng hệ thống chính trị ngang tầm”. Vậy nên hiểu “ngang tầm” ở đây là thế nào?
°Trong hệ thống chính trị quan trọng nhất là xây dựng Đảng, mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Lần này, thành phố rất chú trọng về tư tưởng chính trị. Chúng ta biết, sức mạnh chủ yếu của Đảng trước hết là chính trị, tư tưởng. Nếu không có phẩm chất này sẽ không có sự thống nhất cao trong Đảng. Hiện nay, có một bộ phận không nhỏ đảng viên sa sút về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, từ đó có người sa vào con đường tiêu cực.

Đối với một Đảng cầm quyền, suy thoái về chính trị,  tư tưởng, đạo đức là nguy cơ ảnh hưởng đến việc tồn tại, sức sống của Đảng và giảm năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện. Chủ trương, nhiệm vụ là một, biện pháp phải mười và quyết tâm phải hai mươi như Bác Hồ đã dạy. Về công tác cán bộ, Đảng ta đã xác định, cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân; cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Như chúng ta đều biết, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, Đảng với dân như “cá với nước”.

Ngày trước nhân dân gọi cán bộ, đảng viên là “thằng Năm”, “thằng Tư” một cách thân thiết như con cháu của mình, nên ra sức đùm bọc chở che. Nay cán bộ trong hệ thống cầm quyền, không ít trường hợp người dân coi là “quan này, quan nọ”, không gắn bó, chia sẻ, phục vụ dân. Điều này rất nguy hiểm đối với một Đảng cầm quyền. Ngoài phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng muốn ngang tầm phải có trí tuệ. Trí tuệ không phải thể hiện trên bằng cấp, mà cán bộ phải nắm bắt được nhu cầu phát triển của xã hội, tức bám sát thực tiễn. Luôn luôn sáng tạo, luôn luôn tìm tòi, làm việc một cách “chết sống”, chứ không phải vì thăng quan tiến chức. Hiện nay, dân chủ trong Đảng và kỷ cương, kỷ luật còn bị vi phạm, từ đó làm hạn chế năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

°Trong nhiệm kỳ qua, có một số đồng chí trong ban chấp hành bị kỷ luật, thậm chí bị xử tù do liên quan đến các tội phạm hình sự…Vậy trong đại hội này, làm thế nào để không chọn… nhầm người ?
°Con người không phải mọi cái đều bộc lộ ngay, vì trong quá trình công tác, việc quản lý, kiểm tra có những điều còn khiếm khuyết nên chưa thể nói là nắm hết được, nhất là về mặt tư tưởng. Hơn nữa, trong cơ chế nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường thì việc “đứt gánh nửa đường” của một vài đồng chí do không đủ sức chống lại mọi cám dỗ cũng là điều hiểu được. Chính vì thế, chúng ta mới yêu cầu cán bộ, đảng viên  luôn luôn rèn luyện tu dưỡng bản thân.

Cho nên, khi lựa chọn nhân sự cấp ủy mới, đại hội chú trọng nhiều đến phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, quan điểm lập trường cách mạng, nghĩa là phải chọn cái gốc cho tốt. Và nếu luôn rèn luyện, phấn đấu thì sẽ có điều kiện đơm hoa, kết trái tốt. Cần nói thêm là trong các tiêu chuẩn cán bộ cấp ủy mới, Bộ Chính trị nhấn mạnh một số điểm, trong đó lưu ý “bản thân, gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật; không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

°Xin cảm ơn đồng chí.

SƠN-QUÂN-TOÀN (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những người hùng thầm lặng

“Lúc mới vào ngành, đứng trước đám cháy tôi thấy nóng quá, sợ quá nên không dám tiến tới. Giờ nghĩ lại thấy mình thật nhát gan”, nói ra điều ấy, Thượng sĩ Nguyễn Phong Nhã (Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an TPHCM) vẫn còn đỏ mặt. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất anh Nhã không lao mình vào đám cháy. Về đơn vị, anh Nhã (khi ấy hơn 22 tuổi) cứ mãi trăn trở, tự vấn bản thân. Để rồi từ đó đến nay, ở bất kỳ nhiệm vụ nào, đồng nghiệp đều thấy anh nhanh nhạy ứng biến trong biển lửa cứu người, cứu tài sản của dân.

Xây dựng Đảng

Nâng chất đảng viên mới

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị của TPHCM có cách làm hay để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo kết nạp đủ số lượng mục tiêu phấn đấu, với những người thực sự ưu tú. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP