Mở thêm room cho đối tác nước ngoài:Tăng lực ngân hàng trong nước

Báo SGĐTTC số trước đã trích đăng Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Việt Nam (NHTM) với việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 10% lên 15% cho nhà đầu tư chiến lược. Sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được nhiều thông tin phản hồi, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Giao dịch tại Southernbank

Để nâng cao năng lực cạnh tranh khi cánh cửa thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam đang ngày được mở rộng hơn, đón các ngân hàng 100% vốn nước ngoài thì việc kêu gọi thêm vốn từ bên ngoài là rất cần thiết đối với ngân hàng trong nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh sự thâu tóm bởi các đối tác ngoại, Chính phủ đã có một quy định hạn mức cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành tài chính – ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước thu hút được đối tác có tầm cỡ, Chính phủ cũng đã đưa ra điều kiện: trước khi bán cổ phần cho đối tác ngoại, NHTM phải có mức vốn đạt 1.000 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ được nâng lên, các NHTM bán cổ phần cho đối tác chiến lược ngoại sẽ thu về được nguồn vốn thặng dư lớn hơn.

Ông Hồ Hữu Hạnh
(Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM)


* Việc Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 69/2007/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các NHTM là một động thái tích cực, cho thấy Chính phủ Việt Nam đã có một cách nhìn đúng đắn về các ngân hàng nước ngoài là đối tác của nhà băng trong nước.

Đây cũng là điều kiện để các ngân hàng nước ngoài tham gia cùng ngân hàng trong nước xây dựng thị trường vốn - tiền tệ phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này cho thấy Việt Nam đã nhìn nhận được việc mua bán cổ phần của ngân hàng nước ngoài không phải mang tính chất đầu cơ mà có tầm nhìn dài hạn.

Ông David Morton
(Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam)
 

* Biện pháp mở “room” này tạo điều kiện cho các NHTM có thêm cơ hội khi muốn thu hút thêm đối tác nước ngoài, ngược lại cũng là biện pháp tích cực đối với các ngân hàng nước ngoài. Việc nâng tỷ lệ hạn mức bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho các cổ đông đang nắm giữ CP của những ngân hàng trong nước chưa bán phần vốn cho đối tác nước ngoài.

Khi ngân hàng bán cổ phần cho đối tác nước ngoài sẽ thu hút thêm chất xám, chiến lược kinh doanh, công nghệ tiên tiến cũng như cách quản trị điều hành hiệu quả. Từ đó, việc quản lý và định hướng phát triển ngân hàng nội địa sẽ tốt hơn. Mặt khác, tỷ lệ bán cho nhà đầu tư nước ngoài được nâng lên thì thặng dư vốn thu về từ việc này sẽ cao hơn. Chính điều này sẽ tác động tích cực đến cổ đông tham gia mua CP của các NHTM.

Ông Huỳnh Song Hào
(Phó giám đốc Vietcombank TPHCM)

TRẦN NGUYÊN (ghi)

Các tin, bài viết khác