“Một góc nhìn kinh doanh”

Tập sách gồm 3 phần. Phần 1 bàn về nhiều vấn đề như chiến lược tăng trưởng, mở rộng thị trường, đánh bóng tên tuổi; phần 2 là những câu chuyện ứng xử trong kinh doanh ở những nền văn hóa khác nhau; phần 3 là những bài viết về những nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đã đăng trong chuyên mục Doanh nhân thời đại trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Tác giả Phạm Vũ Lửa Hạ; NXB Trẻ phát hành; giá 31.000 đ/cuốn.

Q.Đ.

Các tin, bài viết khác