Một hình thức cao của xã hội hóa y tế

Lâu nay, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, sau đó là y tế. Vì vậy, tập đoàn y tế hoặc cổ phần hóa y tế là một hình thức cao của xã hội hóa y tế. Vấn đề quan  trọng nhất cần đặt ra ở đây là các cán bộ nòng cốt của ngành phải ngồi lại với nhau cùng với chính phủ để thống nhất và tháo gỡ những khó khăn trước sức ép WTO, đưa ngành y Việt Nam vươn xa hơn nữa, bắt kịp công nghệ y học thế giới và vì một mục đích chung: chăm lo sức khỏe cộng đồng.

 Là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), hoạt động thương mại và đầu tư  tại Việt Nam được hưởng lợi theo các cam kết chung quốc tế. Tuy nhiên, để được hưởng lợi, các nhà hoạch định chính sách vĩ mô cũng như các doanh nghiệp Việt Nam cần thực thi nghiêm chỉnh các cam kết chung đó. Trong đó có 2 việc lớn nhất, khó khăn nhất đối với 1 quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi là xóa bỏ mọi chế độ bảo hộ, hàng rào thuế quan... Tuy nhiên, sự xóa bỏ này được thực hiện theo lộ trình nhất định và đúng lộ trình đã cam kết.

Thực tế cho thấy, tư duy và tầm nhìn của con người Việt Nam không thua kém các nước nhưng trong thực thi thường gặp nhiều trục trặc, chậm trễ hoặc thiếu nhất quán. Chính vì thế, chúng ta không ít lần đã để tuột khỏi những vận hội quý hiếm.

Theo đánh giá, sự nghiệp đổi mới đất nước luôn gắn liền với đổi mới tư duy, Tập đoàn Bệnh viện Hoàn Mỹ là một đơn vị đi đầu, đã bứt phá rào cản sức ép của ngành y trước tiến trình hội nhập, là một tập đoàn y khoa đủ sức vẫy vùng trước “biển lớn” WTO. Và đến nay, khi công cuộc đổi mới đã giành được nhiều thành quả bước đầu có ý nghĩa lịch sử quan trọng thì công cuộc đổi mới tư duy y khoa, tư duy hội nhập vẫn đang là vấn đề nóng bỏng của xã hội. Có xây dựng được tư duy chung, nhất quán trong mọi hoạt động thì mới có sự đồng thuận xã hội, có kỷ cương, phép nước trong mọi hành động từ trên xuống dưới. Vì vậy, việc xây dựng tư duy nhất quán trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tập đoàn hóa y tế hay cổ phần hóa y tế là một hình thức cao của xã hội hóa y tế vẫn luôn là thách thức đối với các cấp bộ ngành liên quan.

BẢO CHINH NGHỊ

Các tin, bài viết khác

" />