Mưa Xuân Lãnh

Dựng ngọn đèo trong trí nhớ
Mưa Xuân Lãnh ngày không dứt

Mưa Xuân Lãnh

Ai nhóm lửa phía trời xa

Khói thân thương như khói nhà

Em về ngang đỉnh núi

Nổi gió lên

Vó ngựa thồ đi mộng tuổi trẻ

Em tắm giặt trong nguồn cơn dâu biển

Treo mù sương trên ngọn lưỡi liềm

Bao nhiêu vụng dại nở hoa

Mà trăm năm như đường vắng

Nhớ em bỏng những ngón tay

Mưa Xuân Lãnh ngày không dứt

Mưa rơi như tiếng người vẹn nguyên trong đổ vỡ

Em đừng mang cơn mưa đi khỏi ngôi nhà gỗ

Em đừng lay đỉnh núi xa mờ

Mưa xuân trên vách đá

Như mọc ra từ những âm thầm

Không tuổi tên.

Tin cùng chuyên mục