Ngày 17 tháng 12: “Làm cho mọi người hiểu chính sách của Chính phủ”

Cách đây 90 năm, ngày 17-12-1919, báo cáo theo dõi của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đã đến thư viện Thánh Giơnvievơ, đến trụ sở Hạ viện Pháp gặp Macxen Casanh và đến văn phòng các tờ báo cánh tả là L’Humanité” (Nhân Đạo) và Le Populaire (Dân Chúng).

Ngày 17-12-1921, mật thám Pháp bám sát mọi hành trạng của Nguyễn Ái Quốc, cho biết đảng viên thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp mới thành lập này đã dự cuộc họp Chi bộ Quận 17, phát biểu về nguồn gốc chiến tranh và phê phán Thủ tướng Pháp Poanhcarê đã rũ bỏ trách nhiệm trước những động thái của quân Đức.

Ngày 17-12-1931, liên quan đến “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công” Hoàng thân Cường Để dưới cái tên “Phúc Dân” đã gửi thư tới Tống Văn Sơ, lúc này đang bị chính quyền Hồng Công quản thúc vì liên quan đến một vụ án đang trong quá trình xét xử. Bức thư với lời lẽ: “Gửi đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tôi vừa được biết đồng chí đang ốm nặng tại Hồng Công và tin này làm tôi vô cùng lo lắng. Cho phép tôi gửi đồng chí kèm theo đây 300 yên để đồng chí mua thuốc men. Mong đồng chí tích cực chữa bệnh. Điều đó cần cho sự nghiệp của Tổ quốc. Chúc đồng chí sớm bình phục - Phúc Dân”. Nội dung thư cho thấy mối quan hệ giữa 2 nhân vật lịch sử vào thời điểm này. Bức thư khiến cho giới thực dân Pháp giận dữ và lo ngại.

Ngày 17-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội đồng Chính phủ về những yêu sách của Việt Nam Quốc dân Đảng liên quan đến tổng tuyển cử và quyết định hoãn cuộc tuyển cử đến 6-1-1946.

Ngày 17-12-1949, Bác điều khiển cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, khi tổng kết phiên họp đã chỉ thị: “1. Cần hợp lý hóa việc họp hành. 2.Chính quyền và đoàn thể nhân dân cần phải liên lạc mật thiết và thiết thực hơn nữa. Làm cho mọi người dân hiểu về chính sách của Chính phủ. 3. Hoạt động của các bộ phải ăn khớp với nhau. 4. Tổ chức thi đua ái quốc giữa các bộ”. Cùng ngày, Bác ký sắc lệnh thành lập cơ quan Thanh tra Chính phủ, cử Hồ Tùng Mậu làm Tổng thanh tra và Trần Đăng Ninh làm Phó Tổng thanh tra.

Ngày 17-12-1951, trong bài viết “Mình làm mình chịu” của Bác đăng trên Báo Cứu Quốc, sau khi phân tích chính sách gây chiến của Mỹ, bài báo kết luận: “Mỹ gieo hạt chiến tranh thì được hứng chiến tranh”.

Ngày 17-12-1960, dưới bút danh “T.L”, Bác viết bài “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi” đăng trên Báo Nhân Dân, giới thiệu nội dung của bản Tuyên bố chung của 81 đảng cộng sản và công nhân vừa họp tại Mátxcơva (Liên Xô). Bài báo đưa ra những đánh giá: “Nhiệm vụ của những người cộng sản chẳng những là tiêu diệt nạn bóc lột và nghèo nàn và vĩnh viễn tiêu diệt mọi loại chiến tranh mà còn phải ra sức phấn đấu cho loài người trong thời đại này tránh khỏi tai họa chiến tranh thế giới... Muốn thắng lợi, các dân tộc thuộc địa cần phải đoàn kết mọi lực lượng chống đế quốc thành một mặt trận thống nhất rộng rãi, lấy liên minh công nông làm nền tảng và có cả tầng lớp tư sản yêu nước... Tình hình thế giới đang có lợi cho ta... Chúng ta nhất định thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình thế giới, cho độc lập dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội...”. 

D.T.Q. và nhóm cộng sự