Ngư dân trúng đậm tép biển

Ngư dân trúng đậm tép biển

Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 1
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 2
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 3
 
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 4
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 5
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 6
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 7
Ngư dân trúng đậm tép biển ảnh 8

DƯƠNG QUANG. Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác