Người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID

Theo Nghị định 70/2024 ngày 25-6-2024 (Nghị định 70), người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID.

Khoản 2 và khoản 4 Điều 21 Nghị định 70 về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, VNeID quy định:

Công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

791c7d7d4d8defd3b69c.jpg
Người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo trình tự, thủ tục quy định.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước 2023.

Nếu người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 06 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

634090061c26be78e737.jpg
3d635ac3b7da15844ccb.jpg

Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì hệ thống tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại.

Như vậy, theo quy định mới thì từ ngày 1-7-2024, người dân có thể đăng ký lịch thời gian cấp thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an, sau đó người dân đến cơ quan cấp thẻ căn cước theo thời gian mà mình đã đăng ký hẹn lịch để thực hiện các quy trình thủ tục cấp thẻ căn cước.

602daa97e56747391e76.jpg
Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công lĩnh vực cấp quản lý căn cước thực hiện trên điện thoại hoặc máy tính

Chiều 11-7, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, tính tới nay, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho khoảng 35.000 người dân trên địa bàn từ ngày 1-7 đến nay. Trong đó có gần 900 trường hợp là công dân dưới 6 tuổi; hơn 5.000 trường hợp là công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

8a14a9352515874bde04.jpg
Đại diện Phòng PC06 trao căn cước mới cho hai công dân dưới 14 tuổi

Ngoài ra, cấp gần 28.500 trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; khai báo thông tin cư trú với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú là hơn 100 trường hợp; tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước cho 12 trường hợp; cấp giấy chứng nhận cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch là 4 trường hợp.

Công an cũng cấp căn cước lưu động cho công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về nước tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho 11 trường hợp.

Tin cùng chuyên mục