Người khuyết tật cần việc làm

1- Nguyễn Văn Tiên, (nam) 24 tuổi. Tốt nghiệp THPT, có chứng chỉ kỹ thuật mạng máy tính. Có 5 tháng kinh nghiệm làm công việc web admin. Mong có việc làm đúng ngành đã học hoặc nhân viên văn phòng.  Tình trạng khuyết tật: mất 1/2 chân trái.  Lương: 1.200.000 đồng/tháng.

2- Trần Trương Long, (nam) 21 tuổi. Văn hóa: 10/12, vi tính văn phòng và corel. Nhận công việc: xử lý ảnh. Tình trạng khuyết tật: yếu tay phải. Lương: thỏa thuận. 

3- Nguyễn Minh Thuận, (nam) 37 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Mong có việc làm bảo vệ hoặc thủ kho. Tình trạng khuyết tật: mất bàn tay trái. Lương: 1.000.000 đồng/tháng. 

Nguyễn Văn Tiên

Trần Trương Long

Nguyễn Minh Thuận

» Xin liên hệ (hoàn toàn miễn phí): Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM. Địa chỉ: 215 Võ Thị Sáu, phường 7 quận 3. Điện thoại: 9320 483.

Các tin, bài viết khác