Người Việt đã ưu tiên dùng hàng Việt

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (NVNƯTDHVN)” đã làm thay đổi cách nghĩ của nhiều doanh nghiệp (DN), nhà phân phối cũng như người tiêu dùng, thúc đẩy DN sản xuất hàng Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng trong nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đó là nhận định của các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm Cuộc vận động trên địa bàn TPHCM do Ban chỉ đạo Cuộc vận động NVNƯTDHVN TPHCM tổ chức.

* Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động: TPHCM đứng đầu trong cuộc vận động

Với đặc thù là một TP năng động, sáng tạo, TPHCM đã có những cách làm mới mẻ trong Cuộc vận động NVNƯTDHVN. TPHCM đã đi đầu cả nước về cuộc vận động. Qua khảo sát cho thấy, TPHCM đạt 3 chỉ tiêu cao hơn cả nước. Cụ thể: bình quân cả nước có 92% người dân biết đến Cuộc vận động NVNƯTDHVN sau 5 năm nhưng tại TPHCM số người biết chiếm 96%; 73% người dân tại TPHCM sẵn lòng mua hàng Việt Nam thì cả nước chỉ khoảng 63%; khuyên người thân trong gia đình, bạn bè, người quen nên mua hàng Việt Nam ở TP là 63% và con số này của cả nước là 53%.

Qua tổng kết 5 năm cuộc vận động này trên địa bàn TPHCM đã thấy rõ những thành quả lớn của TP trong cuộc vận động chung của cả nước, thể hiện ở 3 kết quả nổi bật. Thứ nhất là sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ và sáng tạo được thực hiện xuyên suốt từ TP đến tận cơ sở nên chương trình hành động với các nhóm giải pháp vừa quyết liệt, vừa linh hoạt với các đối tượng cụ thể, từ cơ quan quản lý Nhà nước, nhà sản xuất đến nhà phân phối và người tiêu dùng đã được triển khai tốt, đạt được kết quả cao. Thứ hai là TP có sự tuyên truyền mạnh mẽ, sáng tạo đầy sức sống cho cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp khá chặt chẽ, uyển chuyển với các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí chú trọng công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung góp phần tích cực, đem lại kết quả khá toàn diện. Chỉ có TPHCM mới có chương trình truyền hình gắn liền sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, TP cũng đã xây dựng chương trình Bình ổn thị trường gắn liền với cuộc vận động, trong đó tất cả hàng bình ổn đều là hàng VN. Thứ ba là TP đã đạt được kết quả cụ thể đó là đã thay đổi được nhận thức và thói quen của người dân về hàng Việt theo hướng ưu tiên dùng hàng Việt.

* Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM: Trực tiếp tạo sức mạnh bình ổn và phát triển thị trường

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (NVNƯTDHVN)” - một chủ trương rất quan trọng của Bộ Chính trị, các tầng lớp nhân dân, các DN TP đã tích cực hưởng ứng chủ trương rất hợp lòng dân này. Nhờ vậy, cuộc vận động đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong nhận thức và làm thay đổi hành vi ưu tiên dùng hàng Việt Nam của các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ, cạnh tranh trên thị trường gay gắt, tỷ lệ hàng hóa Việt Nam trong số hàng hóa đang bán ở các chợ khoảng 80%, tại các siêu thị trên 90% là nhân tố rất quan trọng, trực tiếp tạo sức mạnh bình ổn và phát triển thị trường.

TPHCM đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và những kinh nghiệm tốt trong thực hiện Cuộc vận động NVNƯTDHVN, chúng ta rất trân trọng những kết quả đạt được nhưng không được chủ quan, tự bằng lòng, vì trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vừa có cơ hội để mở rộng thị trường, để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm; vừa là thách thức lớn trong cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi chúng ta phải luôn kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi, biến thành thói quen lành mạnh trong tiêu dùng của mọi người; đồng thời tiến hành đồng bộ các giải pháp kinh tế, quản lý nhà nước để nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng DN của nền kinh tế TP và cả nước.

Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị từng cấp, từng ngành, từng tổ chức và DN trên địa bàn TP, trên cơ sở nắm vững mục đích, nhiệm vụ cuộc vận động được nêu trong Thông báo 264 của Bộ Chính trị, trong Đề án phát triển thị trường trong nước tại Quyết định 634 của Thủ tướng, trong Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy đề rà soát, bổ sung vào chương trình hành động hoặc kế hoạch cho cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, tập trung triển khai thực hiện đến nơi, đến chốn; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhằm tạo được những tiến bộ mới rõ rệt trong thời gian tới.

* Đồng chí Võ Thị Dung, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tại TPHCM: Đưa cuộc vận động thành nội dung thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị TPHCM

Cuộc vận động NVNƯTDHVN được triển khai sâu rộng, gắn với Chương trình Bình ổn thị trường, chương trình khuyến mại của TP đã hỗ trợ và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm công, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN và trong tiêu dùng cá nhân. Từ đó, thúc đẩy nâng cao nhận thức của DN về tầm quan trọng của việc khai thác tốt thị trường nội địa; chủ động vượt khó, chú trọng đầu tư cải tiến hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng uy tín thương hiệu. Các hoạt động quảng bá, kết nối DN và xúc tiến tiêu thụ hàng Việt Nam trong chương trình hành động của TP thực hiện cuộc vận động đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực từ thành phố đến các tỉnh, TP trong nước, nhất là các địa phương có quan hệ hợp tác thương mại với TP.

Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai cuộc vận động được Ban chỉ đạo TP thực hiện chủ động đi vào nề nếp, có kinh nghiệm và cách làm hay đã duy trì và đẩy mạnh phong trào với kết quả ngày càng cao. Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn TP 5 năm qua là tiền đề để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Trong những năm tiếp theo, TP tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt những quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản của Thông báo kết luận số 264 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động, đưa thành nội dung thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị TP. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng nếp văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND TP ban hành thông qua các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho DN trên địa bàn TP phát triển sản xuất - kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu... Chi cục Quản lý thị trường TP tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn hàng lưu thông bất hợp pháp trên thị trường; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhằm phát hiện các cơ sở, điểm sản xuất, phân phối hàng gian, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… ngay từ cơ sở. Bên cạnh việc phát triển hệ thống phân phối theo quy hoạch, Sở Công thương, các quận huyện cần quan tâm xây dựng các chợ truyền thống theo hướng hiện đại: bán hàng đúng giá niêm yết; không bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

Mua thực phẩm chế biến phục vụ bình ổn thị trường do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Ảnh: CAO THĂNG

* Nghệ sĩ Trung Dân, đại sứ hàng Việt: Xúc động vì chúng ta đã dùng hàng Việt nhiều hơn

Tham gia cùng cuộc vận động thời gian qua, chúng tôi cũng đã được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với các tiểu thương, người tiêu dùng, DN về hàng Việt. Qua đó cho thấy, hiện nay trên thị trường Việt Nam, hàng nước ngoài có mặt rất nhiều với chất lượng, mẫu mã phong phú nên hàng Việt hiện đang bị cạnh tranh rất khốc liệt trên chính nơi nó được làm ra. Chính vì thế, với tư cách là nghệ sĩ và công dân Việt Nam, chúng tôi đã góp chút công sức trong quá trình vận động, góp phần kêu gọi người dân Việt Nam hướng về giá trị người Việt đích thực, đó là người Việt Nam nên sử dụng hàng Việt Nam, bảo vệ người Việt Nam nhằm tránh được việc “chảy máu” ngoại tệ vì thói quen hay mua sắm hàng ngoại, đi du lịch mua hàng ngoại về sử dụng.

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nếu như công tác thông tin, tuyên truyền, vận động không được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều sáng tạo và tuyên truyền rộng rãi nhằm đưa thông tin Cuộc vận động NVNƯTDHVN lan tỏa rộng khắp thì chưa chắc cuộc vận động này đã thành công như hôm nay. Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, qua những cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ sử dụng hàng Việt Nam ngày càng cao. Trong quá trình tiếp xúc với người tiêu dùng tại các chợ trên địa bàn TP như Bà Chiểu, Tân Định, Hóc Môn… thời gian gần đây, tôi thực sự rất xúc động khi hỏi người dân có chọn mua hàng Việt Nam không thì có rất nhiều người trả lời có.

MINH HUY ghi

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Phòng cháy chữa cháy

Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng

9 giờ 30 phút sáng 28-10, tại tòa nhà Vietcombank Tower (quận 1, TPHCM) xảy ra sự cố cháy do giông sét đánh trúng hệ thống tiếp địa chống sét của tòa nhà gây nổ và cháy hệ thống điện tại tầng 7, rồi lan sang các vật dễ cháy khác gây nên đám cháy lớn. Đây là tình huống giả định với sự tham gia của hơn 2.350 người cùng 46 xe chữa cháy.