Nhiều sai phạm liên quan tới đầu tư xây dựng tại Hải Phòng

Ngày 7-12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông tin đã hoàn tất quá trình thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng bằng nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010 - 2017. Trong đó có nhiều nội dung có dấu hiệu sai phạm.
Trụ sở UBND TP Hải Phòng. Ảnh: ecchaiphong
Trụ sở UBND TP Hải Phòng. Ảnh: ecchaiphong

Theo đó, trong giai đoạn 2010 - 2016, TP Hải Phòng được Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ các chương trình mục tiêu, nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ. Việc phân bổ vốn được thành phố ưu tiên cho các lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế, xây dựng trụ sở, an ninh quốc phòng, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010 - 2016 là hơn 259.000 tỷ đồng.

TTCP cho rằng, ở một số lĩnh vực (quy hoạch và chủ trương đầu tư; phân bổ vốn đầu tư và nợ đọng xây dựng; khảo sát, lập, thẩm định dự án; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; đấu thầu; quản lý chất lượng công trình; hợp đồng xây dựng; nghiệm thu, thanh toán và giải phóng mặt bằng) vẫn có những thiếu sót, tồn tại. Đáng kể nhất là sai phạm về tài chính liên quan đến các dự án thực hiện trên địa bàn thành phố. 

Theo kết luận thanh tra, tổng sai phạm tài chính của một số dự án trên là hơn 59 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn vốn vay. Từ những thiếu sót, sai phạm, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cần rà soát lại định mức xây dựng đối với các định mức chuyên ngành đặc thù do các bộ, ngành khác ban hành mà không có sự thống nhất với định mức của Bộ Xây dựng.

TTCP cũng kiến nghị cần có quy định áp dụng trong công tác thẩm định giá đối với một số chủng loại vật liệu không phổ biến thông thường trong báo giá của địa phương.

UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu, xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt phải kiểm điểm trách nhiệm với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng.

Tin cùng chuyên mục