Nhiều sai phạm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Qua thanh tra, Sở Tài chính Kon Tum xác định Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã chi sai số tiền vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

ghtrhbv.jpg
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Kon Tum

Ngày 15-5, Sở Tài chính Kon Tum đã có kết luận thanh tra tài chính năm 2022 tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN-PTNT, hiện đang quản lý hơn 37.500ha rừng và đất lâm nghiệp. Qua thanh tra, xác định số tiền sai phạm là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, chi thanh toán sai khối lượng, định mức xây dựng Trạm Bảo vệ rừng xã Đăk Blô, Trạm bảo vệ rừng xã Mường Hoong số tiền hơn 318 triệu đồng.

Sử dụng nguồn chương trình mục tiêu thanh toán hỗ trợ cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đối với diện tích có nguồn thu dưới 400.000 đồng/1ha không đúng quy định với số tiền hơn 693 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị này đã triển khai thực hiện hỗ trợ cây giống cho trồng cây phân tán khi chưa có chủ trương thống nhất phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; chưa hoàn chỉnh các quy trình về việc chuyển từ trồng rừng tập trung sang trồng cây phân theo đề nghị và văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Sở Tài chính đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thu hồi số tiền sai phạm trên; làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Sở Tài chính đề nghị Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh họp rút kinh nghiệm các cá nhân, tập thể để xảy ra việc chậm thanh toán tiền dịch vụ môi trường cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên so với thời gian quy định; chấm dứt tình trạng thanh toán chậm này trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục