Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021

Từ tháng 11-2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116; Giảm thuế GTGT cho nhiều hàng hóa, dịch vụ; Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo...
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 1
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 2
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 3
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 4
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 5
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 6
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 7