Những “trường hợp đặc biệt” đã được bàn hết sức kỹ lưỡng

SGGPO
Ngày 27-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 3. Bên lề Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội XIII.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự chủ chốt và những trường hợp đặc biệt?

* Đồng chí HẦU A LỀNH: Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII, chúng ta đã xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt.

Chính vì vậy, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 10-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban Nhân sự.

Ngay sau khi thành lập các tiểu ban, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành các công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội XIII. Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 12-2018 đã tiến hành làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Với sự giới thiệu của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa  XIII. Đây là một cơ sở hết sức quan trọng trong việc để lựa chọn, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình qua các hội nghị 13, 14, 15.

Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự của khóa XIII đã được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII đều đáp ứng về tiêu chuẩn, điều kiện và có năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển.

Đối với các trường hợp đặc biệt thì nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự của chúng ta được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước. Căn cứ vào tình hình thực tiễn thì những trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị, của Tiểu ban Nhân sự. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bàn rất kỹ các đồng chí có trong trường hợp đặc biệt, vì chủ yếu là đặc biệt về độ tuổi, còn các đồng chí đều đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và có sức khỏe cũng như năng lực công tác, có uy tín ở từng cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước, cần phải có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để lựa chọn các đồng chí đó giới thiệu ra Đại hội. Nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có được những đồng chí có nhiều kinh nghiệm đóng góp cho đất nước. Các trường hợp đặc biệt thực hiện đúng theo quy định.

Theo quy định hiện hành, một trong các điều kiện để các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII tái cử là không quá 60 tuổi; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi. Trường hợp "đặc biệt" nào ngoài độ tuổi theo quy định, nhưng cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới thì Trung ương khóa XII xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội XIII.

PHÓNG VIÊN: Số lượng trường hợp đặc biệt được giới thiệu tại Đại hội XIII là bao nhiêu, thưa đồng chí?

* Đồng chí HẦU A LỀNH: Trước hết, số lượng trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc thống nhất trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII. Tại thời điểm này, về số lượng cụ thể, các chức danh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố và đang nằm trong đề án nhân sự, sẽ được trình tại Đại hội. Tôi chưa được tiết lộ lúc này.

Số lượng các đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết đã được lựa chọn cơ bản đáp ứng đủ số lượng của Trung ương. Với số lượng của các trường hợp đặc biệt thì cũng đã được lựa chọn. Còn số lượng cụ thể thì đến thời điểm này trong đề án và trong phạm vi chức trách của mình, tôi chưa được phép thông tin.

*Xin cảm ơn đồng chí!

PHAN THẢO - TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Gỡ khó cho cán bộ phường

Gỡ khó cho cán bộ phường

"Cán bộ làm việc ở phường rất áp lực, trong khi chế độ chính sách rất ít. Công tác ở phường cũng phải thi công chức, trong khi có người làm ở phường hết tuổi thanh xuân, không có chỗ để lên, rất khó trong phát triển”, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM chia sẻ tại diễn đàn "Chuyện ở phường".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam nêu quan điểm về IPEF

Trong quá trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi, làm rõ các nội hàm của IPEF, tập trung vào bốn trụ cột, đó là thương mại; chuỗi cung ứng; năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng; thuế và chống tham nhũng.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP