Nói... thì làm!

- Mở đầu chương trình “Nói và làm” trong năm 2008 này, chủ đề “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị - thực tế và giải pháp” của UBND TP.HCM đã được mọi người đồng tình ủng hộ…

- Nhưng cũng còn không ít người băn khoăn vì sợ… khó thực hiện?

- Chủ tịch HĐND TP đã khẳng định: “Khó, nhưng không có nghĩa là không làm được”. Đó, ngay như tại Bangkok (Thái Lan), là thành phố nổi tiếng về kẹt xe, nhờ đa dạng các loại hình giao thông công cộng mà giờ họ đã dần từng bước khắc phục được...

- Hy vọng với 3 nội dung chính: Xây dựng TP “an toàn về giao thông”, “xanh-sạch-đẹp” và “văn hóa ứng xử”, lãnh đạo TP mình sẽ nói ít và tập trung làm… nhiều, thì dần dần bộ mặt TP sẽ có được những chuyển biến… 

- Phải rồi, từ “Nói và làm”, tiếp theo sau đó sẽ là… nói thì làm, nhất định sẽ thành công thôi!

                   HAI ĐÔ THỊ

Các tin, bài viết khác