“NXB Văn Nghệ TPHCM 25 năm - Một chặng đường”

NXB Văn nghệ TPHCM là một địa chỉ rất tin cậy, tập hợp được gần như toàn bộ những gương mặt văn nghệ sĩ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Các tập sách, nhạc của NXB đã góp phần to lớn trong việc phản ánh cuộc chiến đấu của quân dân ta và là món ăn tinh thần, nguồn động viên mạnh mẽ cho nhiều thế hệ đồng bào chiến sĩ.

Sau 25 năm, nhiều tủ sách của NXB Văn Nghệ như: Nghiên cứu-Văn học dịch; Hồi ký văn học; Tự lực văn đoàn; Tục ngữ-Ca dao-Thi ca dân gian; Văn học Pháp... đã tạo nhiều uy tín với bạn đọc.

NXB Văn Nghệ TPHCM phát hành.

Các tin, bài viết khác