Phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế) sẽ thành “Công viên đầm phá quốc gia”

Ngày 28-3, kỳ họp chuyên đề lần 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030”.

Theo đó, kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025 từ 50.000-60.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 100.000-110.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn doanh nghiệp và dân cư. Mục tiêu của đề án là xây dựng vùng Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung bộ; đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh của cả nước; tiến tới thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Đặc biệt, mục tiêu của đề án tập trung phát triển hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành “Công viên đầm phá quốc gia’’ có vùng đất ngập nước, khu dự trữ môi trường sinh quyển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

Đọc nhiều nhất

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bút Sài Gòn

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Tin buồn