Phác họa chân thực về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người cộng sản kiên trung

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2023), NXB Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc truyện ký “Nguyễn Đức Cảnh” của tác giả Nghiêm Đa Văn.

Tác phẩm gồm 13 chương phác họa chân thực chân dung người cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932). Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là niềm tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, khi tận mắt chứng kiến đời sống khổ cực của đồng bào dưới làn roi của thực dân, ông đã lăn xả vào các hoạt động, từ tham gia Hội Ái hữu của học sinh nghèo, viết đơn khiếu nại giúp người hoạn nạn, dạy học cho trẻ em nghèo, làm thợ in đồng cam cộng khổ với cánh thợ thuyền…

Bối cảnh lịch sử những năm đầu của thế kỷ XX được tác giả khéo léo miêu tả qua quá trình thâm nhập thực tế cuộc sống và tự nhận thức của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong hành trình tìm kiếm con đường cách mạng đúng đắn để cống hiến.

Luôn kiên trì học hỏi và không ngừng suy nghĩ tìm kiếm, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã được giác ngộ bởi lý tưởng của Đảng và chủ nghĩa Mác - Lênin, ông xung phong tham gia vào hoạt động cách mạng, trở thành người lãnh đạo của phong trào, tổ chức nhiều cuộc biểu tình nổi dậy đấu tranh của nhân dân... Khi bị địch bắt, trải qua cực hình tra tấn và những đòn tâm lý dụ dỗ hiểm độc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy vẫn giữ vững khí tiết.

Thành danh và nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Nghiêm Đa Văn đã kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức, tư duy lịch sử với việc sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng… để khắc họa một chân dung chân thực về người cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh. Cuộc đời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được tái hiện sống động trong từng suy nghĩ, hành động, gần gũi với người đọc. Nhà văn đã dựng lên bức tranh toàn cảnh xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, đặc biệt sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam như một tất yếu lịch sử.

Tin cùng chuyên mục