Phải ghi số xe trên phiếu bảo hiểm xe gắn máy

Ngày 25-10-2005, chuyên trang Ô tô- xe máy Báo SGGP có đăng ý kiến phản hồi của cơ quan có thẩm quyền về việc “cần giảm bớt thủ tục, chi phí” để tạo điều kiện cho người dân tham gia mua bảo hiểm xe gắn máy.

Sau khi báo đăng, nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng để giảm bớt rườm rà hơn nữa, trên phiếu bảo hiểm xe không cần ghi số xe mà chỉ ghi tên chủ phương tiện cũng có thể đảm bảo được đầy đủ cơ sở pháp lý để tính phí bảo hiểm. Cần ghi hay giảm bỏ- phóng viên SGGP đã trao đổi với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính, vấn đề này.

Theo đại diện của cơ quan trên, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới được thực hiện theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 17-2-1997 của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và Quyết định số 23/QĐ-BTC ngày 25-2-2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, chủ xe cơ giới (kể cả xe máy) phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS cho chính chiếc xe của mình.

Khi chủ xe cơ giới đã mua bảo hiểm bắt buộc này rồi thì những người khác được phép sử dụng xe và tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ đều được bảo hiểm. Trong một gia đình có nhiều xe, mỗi người đứng tên một xe và đã tham gia đầy đủ bảo hiểm bắt buộc thì các thành viên trong gia đình khi sử dụng xe tham gia giao thông không phải mua bảo hiểm nữa.

Cũng theo quy định của chế độ bảo hiểm này, phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được xác định theo loại xe, dung tích xi lanh, chỗ ngồi trên xe và mục đích sử dụng xe. Theo đó, phí bảo hiểm của ô tô cao hơn xe gắn máy.

Trong phí bảo hiểm của xe gắn máy thì xe trên 50 phân khối cao hơn xe gắn máy dưới 50 phân khối. Vì vậy, trong phiếu bảo hiểm xe rất cần ghi tên chủ phương tiện, số khung, số máy và cả biển số xe nữa thì mới có đủ cơ sở giúp cơ quan có chức năng tính phí bảo hiểm.

NGUYỄN GIANG  

Các tin, bài viết khác