Phản hồi

Mục 24 giờ Đường dây nóng báo SGGP số ra ngày 16-10-2006 có đăng tin ảnh “trụ biển báo sắp ngã” trước số nhà 1221 đường Phạm Thế Hiển P5 Q8. Sau khi báo đăng, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng đã kiểm tra và thay mới trụ biển báo tại địa chỉ trên. Cảm ơn Báo SGGP đã phản ánh, giúp trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

N.H.

Các tin, bài viết khác