Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

SGGPO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng thế trận lòng dân là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Đồng thời phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Ngày 16-8, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh thành và tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo khoa học.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tạo sinh lực mới
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược này để phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế. Trong đó nội lực là nhân tố quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa những thuận lợi và nguồn lực từ bên ngoài.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 3 Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và tạo sinh lực mới khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.
Phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh
Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Người dân ấm no, hạnh phúc, được làm chủ và được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Đây chính là những nền tảng, yếu tố rất quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Cùng với đó, mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới phải là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 5 Các đồng chí trong lực lượng vũ trang lắng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội; bảo vệ công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nền văn hóa dân tộc. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, không xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự do, tự chủ; đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giữ nước từ sớm, từ xa. Trong đối ngoại, cần coi trọng ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, kiên định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa…

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được những thành tựu nổi bật. Chính vì vậy, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy kết quả đạt được, đồng thời nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược có liên quan thời gian tới.

TRẦN YÊN – VĂN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá nhiệm vụ năm 2023 sẽ rất nặng nề, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Đó là cần những giải pháp sáng tạo hơn, năng động và chủ động quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển TPHCM.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước

Ngày 1-12, tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai đã tổ chức Lễ bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, hồi hương về Vương quốc Campuchia.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Báo Công lý có tân Tổng Biên tập

Theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trần Đức Vinh (sinh năm 1977, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp) giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP