Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

SGGPO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng thế trận lòng dân là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Đồng thời phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Ngày 16-8, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh thành và tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo khoa học.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tạo sinh lực mới
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược này để phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế. Trong đó nội lực là nhân tố quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa những thuận lợi và nguồn lực từ bên ngoài.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 3 Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và tạo sinh lực mới khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.
Phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh
Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Người dân ấm no, hạnh phúc, được làm chủ và được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Đây chính là những nền tảng, yếu tố rất quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Cùng với đó, mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới phải là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 5 Các đồng chí trong lực lượng vũ trang lắng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội; bảo vệ công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nền văn hóa dân tộc. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, không xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự do, tự chủ; đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giữ nước từ sớm, từ xa. Trong đối ngoại, cần coi trọng ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, kiên định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa…

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được những thành tựu nổi bật. Chính vì vậy, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy kết quả đạt được, đồng thời nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược có liên quan thời gian tới.

TRẦN YÊN – VĂN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HĐND TPHCM đã thực hiện nhiều cuộc giám sát tại các địa phương về tình hình thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi giám sát tại quận 8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gỡ khó cho hoạt động của chính quyền đô thị

Mô hình chính quyền đô thị được áp dụng tại TPHCM từ ngày 1-7-2021. Với việc không tổ chức HĐND quận, phường, người dân từng kỳ vọng rất nhiều vào việc tinh gọn bộ máy, công việc từ đó cũng được giải quyết nhanh  hơn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, các địa phương vẫn đang gặp không ít khó khăn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Huỳnh Thanh Phong được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Công thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />