Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Sửa ngạch Kiểm sát viên theo hướng không gắn với cấp kiểm sát

(SGGPO).- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp sáng nay, 22-7.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Quốc Vượng, dự án Pháp lệnh sửa đổi nhằm khắc phục sự tồn tại rất lớn trong thời gian qua, đó là quy định về việc phân loại Kiểm sát viên gắn với từng cấp kiểm sát và việc điều động kiểm sát viên  ngang cấp. Từ thực tế đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị bỏ quy định về các loại Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp theo đơn vị hành chính như hiện nay. Thay vào đó, Viện đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 phương án.

Phương án 1, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân gồm 4 ngạch: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự.

Phương án 2, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân gồm có 3 ngạch: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (không có Kiểm sát viên cao cấp).

Ông Vượng cho biết thêm, trên thực tế, trong hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành của Viện Kiểm sát Nhân dân từ năm 1960 đến năm 1993 đã có sự phân chia ngạch Kiểm sát viên không theo cấp hành chính, không gắn với cấp kiểm sát mà chia làm 3 loại kiểm sát viên (sơ, trung và cao cấp), mỗi cấp đều có nhiều loại kiểm sát viên. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngạch cán bộ, công chức và ngạch công chức tư pháp (như Điều tra viên, Chấp hành viên) cũng không theo cấp hành chính mà được phân chia thành chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; điều tra viên sơ, trung, cao cấp...

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định: “Nếu mỗi cấp kiểm sát cũng có nhiều loại kiểm sát viên sẽ vừa đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, vừa tạo nên sự đồng bộ với các chức danh tư pháp khác”.

Đa số thành viên Ủy ban Tư pháp tán thành với phương án 1 mà Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề xuất (chia Kiểm sát viên thành 4 ngạch).

Phát biểu ngay sau khi nghe xong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về dự án Pháp lệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên hỏi: các ngạch Kiểm sát viên có cần tương thích với các ngạch Thẩm phán của ngành Tòa án hay không, vì sao Ủy ban Tư pháp đồng ý phương án “4 ngạch” đối với kiểm sát viên mà lại không đồng thuận với 4 ngạch Thẩm phán?

Bà Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp giải đáp: “Ủy ban Tư pháp nhận định rằng, về nguyên tắc, việc sửa đổi các ngạch Thẩm phán và Kiểm sát viên theo hướng không gắn với cấp hành chính là không trái Hiến pháp và các văn bản luật liên quan khác. Nói ngạch Kiểm sát viên và Thẩm phán hoàn toàn không gắn với nhau thì không đúng, nhưng nếu nói bắt buộc phải gắn thì cũng không đúng. Ngành Tòa án và ngành Kiểm sát có những đặc thù khác nhau”.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án