Phim chiếu rạp

Vượt qua thử thách (phim nhựa Hồng Công): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Vinh Quang, Cầu Bông, Diamond, Galaxy. Không có gì là không thể (phim nhựa Hồng Công): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Galaxy, Tân Sơn Nhất. Lãnh địa tối cao (phim nhựa Mỹ): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Diamond, Galaxy. Cận kề cái chết (phim nhựa Mỹ): Thăng Long, Đống Đa, Tân Sơn Nhất, Diamond. Điểm nổ (phim video Mỹ), Vua mạc chược (phim video Hồng Công): Toàn Thắng.

Các tin, bài viết khác