Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Trong số 30 chức danh do HĐND TPHCM bầu được lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (86 phiếu). Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (cùng 18 phiếu).

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều nay 5-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu. 101 đại biểu (ĐB) HĐND TP đã tham gia bỏ biếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ gồm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP.

Trong số này, chỉ riêng Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong có 1 phiếu không hợp lệ, còn những trường hợp còn lại đều có tất cả các phiếu (101 phiếu) hợp lệ.

Kết quả đã được công bố ngay tại kỳ họp, trong đó Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (86 phiếu). Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (18 phiếu).

2 người có số phiếu tín nhiệm cao chưa tới 30%, gồm Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng (23,81%) và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn (29,52%).

Cụ thể:

1. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm 

Tín nhiệm cao: 81 (77,14%)

Tín nhiệm: 18 (17,14%)

Tín nhiệm thấp: 2 (1,9%)

2. Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh 

Tín nhiệm cao: 86 (81,9%)

Tín nhiệm: 13 (12,38%)

Tín nhiệm thấp: 2 (1,9%)

3. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải 

Tín nhiệm cao: 58 (55,24%)

Tín nhiệm: 37 (35,24%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

4. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh 

Tín nhiệm cao: 65 (61,9%)

Tín nhiệm: 32 (30,48%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

5. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung 

Tín nhiệm cao: 62 (59,05%)

Tín nhiệm: 36 (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 3 (2,86%)

6. Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên 

Tín nhiệm cao: 62 (59,05%)

Tín nhiệm: 35 (33,33%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

7. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong 

Tín nhiệm cao: 74 (70,48%)

Tín nhiệm: 24 (22,86%)

Tín nhiệm thấp: 3 (2,86%)

8. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm 

Tín nhiệm cao: 68 (64,76%)

Tín nhiệm: 29 (27,62%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

9. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến 

Tín nhiệm cao: 66 (62,86%)

Tín nhiệm: 30 (28,57%)

Tín nhiệm thấp: 5 (4,76%)

10. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu 

Tín nhiệm cao: 45 (42,86%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 18 (17,14%)

11. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng 

Tín nhiệm cao: 44 (41,9%)

Tín nhiệm: 44 (41,9%)

Tín nhiệm thấp: 13 (12,38%)

12. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh 

Tín nhiệm cao: 56 (53,33%)

Tín nhiệm: 41 (39,05%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

13. Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường

Tín nhiệm cao: 38 (36,19%)

Tín nhiệm: 48 (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 15 (14,29%)

14. Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Nguyễn Việt Dũng

Tín nhiệm cao: 25 (23,81%)

Tín nhiệm: 61 (58,1%)

Tín nhiệm thấp: 15 (14,29%)

15. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh

Tín nhiệm cao: 46 (43,81%)

Tín nhiệm: 49 (46,67%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

16. Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan

Tín nhiệm cao: 55 (52,38%)

Tín nhiệm: 40 (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

17. Giám đốc Sở Công thương Phạm Thành Kiên 

Tín nhiệm cao: 34 (32,38%)

Tín nhiệm: 57 (54,29%)

Tín nhiệm thấp: 10 (9,52%)

18. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm 

Tín nhiệm cao: 57 (54,29%)

Tín nhiệm: 40 (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

19. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã

Tín nhiệm cao: 39% (37,14%)

Tín nhiệm: 48 (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 14 (13,33%)

20. Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong

Tín nhiệm cao: 73 (69,52%)

Tín nhiệm: 23 (21,9%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

(1 phiếu không hợp lệ)

21. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lê Hồng Sơn

Tín nhiệm cao: 52 (49,52%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 11 (10,48%)

22. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn 

Tín nhiệm cao: 31 (29,52%)

Tín nhiệm: 56 (53,33%)

Tín nhiệm thấp: 14 (13,33%)

23. Giám đốc Sở Tài Chính Phan Thị Thắng

Tín nhiệm cao: 57 (54,29%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

24. Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng 

Tín nhiệm cao: 54 (51,43%)

Tín nhiệm: 36 (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 11 (10,48%)

25. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn có

Tín nhiệm cao: 40 (38,1%)

Tín nhiệm: 44 (41,9%)

Tín nhiệm thấp: 17 (16,19%)

26. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Phước Trung 

Tín nhiệm cao: 32 (30,48%)

Tín nhiệm: 56 (53,33%)

Tín nhiệm thấp: 13 (12,38%)

27. Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền

Tín nhiệm cao: 51 (48,57%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 12 (11,43%)

28. Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ 

Tín nhiệm cao: 38 (36,19%)

Tín nhiệm: 45 (42,86%)

Tín nhiệm thấp: 18 (17,14%)

29. Giám đốc Sở TT-TT Dương Anh Đức 

Tín nhiệm cao: 40 (38,1%)

Tín nhiệm: 55 (52,38%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

30. Giám đốc Sở VH-TT Huỳnh Thanh Nhân 

Tín nhiệm cao: 43 (40,95%)

Tín nhiệm: 49 (46,67%)

Tín nhiệm thấp: 9 (8,57%)

Trước đó, chiều 4-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 30 người được lấy phiếu tín nhiệm.

Hiện nay, những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu (gồm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP) 33 người.

Theo quy định, người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng thì không lấy phiếu tín nhiệm. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP và 2 Ủy viên UBND TP là Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP, đều được bầu vào ngày 26-11, chưa đủ thời gian nên không được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu sau khi công bố kết quả, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, bày tỏ kết quả tín nhiệm là sự ghi nhận của đại biểu đối với những người được lấy phiếu. Trong quá trình công tác, mỗi đồng chí có những nhiệm vụ khác nhau và có sự cố gắng, nỗ lực hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, năng lực có mức độ khác nhau, nhưng nhìn tất cả đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

“Qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho thấy, người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất cũng chưa vượt quá 20%”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá.

Người đứng đầu Chủ tịch HĐND TP cũng nhận xét, trong điều kiện thành phố có nhiều khó khăn, thách thức, các đồng chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, ý thức được trách nhiệm. Mặc dù còn hạn chế, thiếu sót, năng lực nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng đánh giá của đại biểu HĐND là sự động viên lớn để tiếp tục phát huy mặt mạnh. Đồng thời, những phiếu đánh giá tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở, cảnh tỉnh có trách nhiệm để chúng tôi nhìn lại mình một cách cầu thị, nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố, sự mong mỏi của cử tri thành phố.

Tin cùng chuyên mục