Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Công chứng là dịch vụ công nên không được phép quảng cáo

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, công chứng là một dịch vụ công. Sau này, công chứng đã được xã hội hóa một số hoạt động. Cho nên công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 25-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

464114e634db9785ceca.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình trước Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐB), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, công chứng là một dịch vụ công. Sau này, công chứng đã được xã hội hóa một số hoạt động. Tuy nhiên, về quan điểm, cách tiếp cận và một số điều kiện bắt buộc gắn với dịch vụ công không thay đổi.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 3.300 công chứng viên, với 1.300 tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy có gần 2,5 công chứng viên cho 1 tổ chức hành nghề công chứng, về cơ bản đáp ứng yêu cầu.

250620240905-z5571317187533_d91ab1bcb546ab2cc7b01ea6ac3b0c9c.jpg
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng sửa đổi. Ảnh: VIẾT CHUNG

Liên quan đến quy định cấm quảng cáo, Phó Thủ tướng cho rằng, việc này hoàn toàn xuất phát từ cách tiếp cận công chứng là dịch vụ công, mà dịch vụ công do Nhà nước làm hoặc xã hội hóa các tổ chức tư nhân làm với các điều kiện bắt buộc nhất định thì không thương mại hóa.

Thực tiễn ở một số nước thì cơ bản là cũng cấm hoặc nếu không quy định cấm thì dùng hàng rào kỹ thuật để hạn chế việc các tổ chức hành nghề công chứng nói về mình dưới hình thức quảng cáo như các doanh nghiệp hoạt động thương mại khác.

Tuy nhiên, chúng ta không cấm hoàn toàn các công cụ để tự giới thiệu về mình của các tổ chức hành nghề công chứng mà theo nguyên tắc "hữu xạ tự nhiên hương", ở đây chỉ cấm ở trên các phương tiện thông tin đại chúng.

250620240844-z5571233206271_90e0eacaf1d99bba8618fafdf07208a4.jpg
ĐB Phạm Văn Hòa. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, về quy định cấm công chứng viên quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức của mình, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, quy định như này là hạn chế quyền cung cấp thông tin của công chứng viên. Đại biểu đề nghị bỏ quy định này.

Đồng tình, ĐB Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) góp ý, nội dung nghiêm cấm như dự thảo luật làm hạn chế quyền cung cấp thông tin của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng cũng như là quyền tiếp cận thông tin của người dân đối với các công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động.

250620240920-z5571204031366_d8244438ed5164029597802df5c956a0.jpg
ĐB Nguyễn Hữu Thông. Ảnh: VIẾT CHUNG

Do đó, ĐB Nguyễn Hữu Thông đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định về quảng cáo trong hoạt động công chứng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên và tổ chức thành người công chứng cũng như các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tin cùng chuyên mục