Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Ban Chỉ đạo còn có ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành.

Ngày 24-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (BCĐ).

1-5356.jpg
Đồi A1-Khi di tích Điện Biên Phủ: Một điểm đến đặc biệt đối với du khách đến Điện Biên. Ảnh: PHAN THẢO

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, BCĐ còn có nhiệm vụ báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vướng mắc liên quan chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch.

Bộ VH-TT-DL là cơ quan thường trực BCĐ.

Tin cùng chuyên mục