Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Ngày 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 248/QĐ-TTg về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (BCĐ).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Theo đó, Trưởng BCĐ là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Phó Trưởng BCĐ là Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-3-2024 và thay thế quyết định số 98/QĐ-BCĐODA ngày 16-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

BCĐ này có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, như điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi...

BCĐ cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tin cùng chuyên mục