Phóng sự: Phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

Trong những năm qua, từ các nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cộng với sự nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế của người dân đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hộ dân tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Lâm Đồng cùng nhau vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống; bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Tin cùng chuyên mục