Phỏng vấn một bản báo cáo

- Thưa anh, tại sao các loại số liệu, tình hình mà anh thể hiện luôn đẹp? Phải chăng thứ gì cũng rất khả quan?

- Đừng có mơ. Muốn số đẹp, người ta chỉ việc bỏ ra khỏi báo cáo những con số xấu. Muốn tình hình ra vẻ khả quan, chỉ cần nhấn mạnh thành tích, lờ đi yếu kém. Tiên còn mua được, huống chi là tô vẽ số liệu và tân trang tình hình.

- Ồ, nghe anh tự mô tả, thấy không phải lĩnh vực chuyên môn, mà giống như thẩm mỹ viện?

- Đương nhiên rồi. Bơm vá thành tích cho mỹ miều là cách khỏi vất vả mà hiệu quả để lên chức, thêm quyền, ăn dày rất khỏe. Nói theo kiểu thời thượng, thì ngu gì không làm thế.

- Tức là bổn chất của anh chỉ là xào nấu cho thơm thôi?

- Có vẻ hiểu ra rồi đó. Dù là báo cáo về môi trường, về đầu tư, về an ninh trật tự hay bất cứ thứ hầm bà lằng gì, điều cốt yếu là phải chế biến cho thơm lừng. Cái gì có mùi thúi quá thì thêm gia vị hạng nặng vô.

- Gia vị hạng nặng là cái chi, thưa anh?

- Đó là mời cấp trên xuống mần việc, phong bì cho dày, rồi sẽ nói năm câu ba điều, ngợi khen là chính. Năm sau, năm tới nữa, cứ cái mửng đó mà xài. Nội bộ có đứa nào rành chuyện mà tố cáo tố cầy, cứ việc đì cho nó khỏi ngo ngoe!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mất cả chì chài

- Ở trên sàn chứng khoán xứ mình, một số doanh nghiệp niêm yết cũng thường xuyên mua bán các mã cổ phiếu. Chẳng hạn một doanh nghiệp thủy sản từ 2 năm qua luôn duy trì một danh mục đầu tư có giá trị vài chục tỷ đồng. Hoạt động “tay trái” vậy có ổn không?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận