Podcast bản tin trưa 22-9: Tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Bản tin trưa nay có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn; TPHCM ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Gia Lai: 11 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao nhất ở Tây Nguyên... 
0:00 / 0:00
0:00

Bản tin trưa nay có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn; TPHCM ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Gia Lai: 11 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao nhất ở Tây Nguyên...

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

Có thể bạn quan tâm