Quận Bình Tân thành lập mới 31 chi bộ cơ sở

Đảng bộ quận Bình Tân (TPHCM) có 50 tổ chức cơ sở Đảng, sau khi thực hiện sắp xếp giải thể 3 Đảng bộ cơ sở và thành lập mới 31 chi bộ cơ sở, đến nay Đảng bộ quận Bình Tân có 78 tổ chức cơ sở Đảng.

Ngày 1-11, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể, thành lập và chuyển giao tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Thị Cẩm Tú đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân về việc thành lập 31 chi bộ cơ sở cơ quan các Ban Đảng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng của quận, các cơ quan chuyên môn và 6 chi bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy về việc chuyển giao 12 chi bộ doanh nghiệp đang trực thuộc Đảng bộ doanh nghiệp quận về trực thuộc Đảng bộ các phường nơi doanh nghiệp đang trú đóng, hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho biết, trước khi thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức Đảng, Đảng bộ quận Bình Tân có 50 tổ chức cơ sở đảng, sau khi thực hiện sắp xếp giải thể 3 đảng bộ cơ sở và thành lập mới 31 chi bộ cơ sở, Đảng bộ quận Bình Tân có 78 tổ chức cơ sở Đảng.

Theo Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, các chi bộ trực thuộc 3 đảng bộ đã giải thể, nay được đưa về trực thuộc Quận ủy, chức năng, vai trò, nhiệm vụ chính trị của các chi bộ cơ sở này được nâng lên, phù hợp, tương đồng với bộ máy của hệ thống chính trị quận, đòi hỏi cấp ủy chi bộ cơ sở mới thành lập càng phải nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay.

Đồng thời, cấp ủy tổ chức Đảng mới thành lập, Đảng ủy 10 phường và các cơ quan, đơn vị sớm ổn định hoạt động, tập trung rà soát hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023.

Đến nay, Đảng bộ quận Bình Tân có 78 tổ chức cơ sở Đảng

Đến nay, Đảng bộ quận Bình Tân có 78 tổ chức cơ sở Đảng

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cũng đề nghị cấp ủy 31 chi bộ cơ sở mới thành lập khẩn trương tổ chức hội nghị chi bộ để thảo luận xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ mới thành lập. Cùng với đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bổ sung phương hướng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ phù hợp, sát với thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận và cơ quan, đơn vị.

Đối với Đảng ủy các phường vừa tiếp nhận chuyển giao tổ chức đảng từ Đảng bộ Doanh nghiệp quận, cần quan tâm theo dõi, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, giúp ổn định tình hình hoạt động chi bộ và đảng viên.

Tin cùng chuyên mục