Quan tâm giám sát, phản biện những vấn đề bức xúc trong nhân dân

SGGPO
Ngày 22-2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội nghị có sự tham dự của 2.779 đại biểu từ 63 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của hệ thống MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, sau 5 năm, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát được 492.784 cuộc trong đó cấp tỉnh: là 4.093 cuộc năm; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện: 22.679 cuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, chủ trì giám sát được 466.012 cuộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương tổ chức 82. 865 cuộc phản biện xã hội, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, chủ trì phản biện xã hội được 4048 cuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, chủ trì phản biện xã hội được 15.064 cuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, chủ trì phản biện xã hội được 63.753 cuộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định cùng với quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI, các văn bản của Nhà nước đã góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thực chất hơn.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, cần xem đây là phương thức quan trọng để Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện từ khâu nghiên cứu, lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, phản biện, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, né tránh những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

“Đặc biệt, cần quan tâm đến những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống nhân dân, những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân; nâng cao tính khả thi của các đề xuất, kiến nghị, tăng sự tin cậy của Đảng, chính quyền, nhân dân đối với các hoạt động này”, đồng chí Trương Thị Mai nói.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Chơi sòng phẳng

- Bóng đá xứ mình đã ra sân ở World Cup. Đâu phải là futsal thì kém cạnh so với bóng đá sân lớn, vì đối thủ cũng toàn những đội cứng cựa. Ở sân chơi cấp độ thế giới, thắng được một trận thì không thể gọi là ăn hên. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn