Quảng Ngãi: Tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện

(SGGPO).- Ngày 15-7, ông Trần Ngọc Căng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vừa có chỉ đạo cho phép các cá nhân, tổ chức được tiếp nhận, chuyển trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn một trong các hình thức: trực tiếp gửi hồ sơ và nhận kết quả tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Ông Trần Ngọc Căng chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân (không áp dụng đối với thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân phải có đến trực tiếp để giải quyết thủ tục hành chính); rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính.

Các doanh nghiệp bưu chính khi tham gia cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính phải có phương án cung cấp dịch vụ bưu chính, niêm yết công khai và được Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm tra năng lực, mạng lưới và phương án cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân bằng dịch vụ bưu chính khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp bưu chính.

Nguyễn Đắc Thành

Các tin, bài viết khác