Quên luật?

Thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến đã có hiệu lực từ ngày 1-7 năm nay. Đây hiện là quy định cao nhất về quản lý việc kinh doanh game online - một ngành nghề mới, chưa có các quy định cụ thể trong luật.

Và để có được thông tư này, 4 bộ đã phải “ngồi với nhau” hơn nửa năm để soạn thảo. thông tư ra đời đã giúp doanh nghiệp hình dung được những việc phải làm, góp phần tạo thuận lợi cho một ngành công nghiệp non trẻ có điều kiện phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh đó thông tư cũng có quy định các doanh nghiệp hoàn thành triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trước ngày 1-10-2006. Một hạn định thời gian chuẩn bị khá dài.

Đáng tiếc là có vẻ như cái hạn định khá dài đó đã khiến cho một số doanh nghiệp quên luôn việc thực hiện và báo cáo các giải pháp về kỹ thuật nghiệp vụ cho Bộ BC-VT.

Hạn định mà Bộ BC-VT đưa ra là ngày 1-10, thì đến gần cuối tháng 10 cũng chỉ mới có hai doanh nghiệp nộp báo cáo cho bộ, mà theo báo cáo, thì cả hai doanh nghiệp này đều chưa có giải pháp hạn chế giờ chơi, tức là chưa đáp ứng đủ hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ.

Vậy là, cộng luôn cả hai doanh nghiệp này thì  tất cả các doanh nghiệp kinh doanh game online đều chưa đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật theo yêu cầu của bộ. Một thống kê không có vẻ hay ho gì cho lắm về ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh game online. Có lẽ các doanh nghiệp không quên, mà chỉ tảng lờ như quên mất luật rồi.

Theo chỉ đạo của Bộ BC-VT, sắp tới Sở BC-VT TPHCM sẽ kiểm tra tất cả các doanh nghiệp kinh doanh game online trên địa bàn, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, các doanh nghiệp vẫn đang quên luật hiện nay sẽ được “nhắc cho mà nhớ”, để thực hiện cho đúng những quy định pháp luật. Đó là một phản ứng kịp thời và hợp lý từ phía những nhà quản lý nhà nước.

Theo quy định, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ mới được phép kinh doanh. Thị trường game online phát triển tại Việt Nam hơn một năm qua, không lẽ bây giờ các doanh nghiệp vẫn chưa đủ các điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ để kinh doanh cái mà họ vẫn kinh doanh lâu nay?

 MINH TÚ

Các tin, bài viết khác