Hôm nay, 23-7:

Quốc hội bầu lãnh đạo mới

Cuối tuần trước, Quốc hội đã nhất trí thông qua số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII là 4, nhiều hơn một người so với khóa trước. Các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ được phân công giúp Chủ tịch Quốc hội về 4 lĩnh vực: pháp luật - tư pháp, kinh tế - tài chính, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên UBTVQH khóa XII là 18 người, tăng thêm 5 người so với khóa XI.

Hôm nay 23-7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch và 18 Ủy viên UBTVQH khóa mới, theo danh sách đề cử nhân sự được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt UBTVQH khóa XI trình cuối tuần trước. Kết quả bầu cử sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Ngay sau khi phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khóa XII sẽ điều khiển các phiên họp tiếp theo của Quốc hội.

Theo quy định, Ủy viên UBTVQH phải là những người đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Trong số 13 Ủy viên Thường vụ khóa XI, chỉ có 4 người tái cử. Cách đây một năm, trước khi Quốc hội khóa XI kết thúc nhiệm kỳ, vào tháng 6-2006, ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Văn An. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng khóa X.

Bảo Minh

Các tin, bài viết khác