Quỹ đất ít, lãng phí nhiều

Trong 6 tháng đầu năm, số lượng nhà đất được kiểm tra là 555 đơn vị với 2.027 địa chỉ, nâng số lũy kế từ khi thực hiện lên 8.251 địa chỉ nhà đất, đạt 82% số địa chỉ đã kê khai. Qua đó, nhiều địa chỉ đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích đã được thu hồi và chuyển mục đích sử dụng phù hợp hơn.

Còn nhiều địa chỉ đen

Tòa nhà 211 Nguyễn Thái Học, quận 1, TPHCM. Ảnh: N.B

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM, đến nay đã có 1842/1.882 đơn vị gửi báo cáo xây dựng phương án sắp xếp nhà đất về Ban chỉ đạo 80 (được thành lập theo quyết định 80/2001/QĐ-TTg ngày 25-5-2001 của Thủ tướng Chính phủ, nay đổi là Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007).

Trong đó, khối địa phương có 894 đơn vị, đạt 100%; khối trung ương có 948 đơn vị, đạt 92,94%. Qua đó, đã thu hồi chuyển mục đích sử dụng để xây trường học hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng hiệu quả hơn 213 địa chỉ nhà đất; bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 887 địa chỉ. Theo báo cáo của UBND TPHCM, tổng số tiền thu được từ xử lý, sắp xếp lại nhà đất là 7.864,567 tỷ đồng.

Thực tế qua kiểm tra đã giúp TPHCM nắm rõ tình hình sử dụng đất để có biện pháp quản lý chặt chẽ, triển khai các biện pháp sắp xếp và sử dụng đất có hiệu quả hơn, nâng cao ý thức của doanh nghiệp đối với việc sử dụng quỹ đất hiệu quả. UBND TP đã xử lý vi phạm ở 85 khu đất. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2007, TP đã lập thủ tục thu hồi và xử lý 71 khu đất với tổng diện tích hơn 3.000 ha. Trong đó, tạo quỹ tập trung 13 khu với 1.896 ha; chuyển giao giới thiệu đầu tư 17 khu đất 517,4 ha; tạo quỹ xây dựng dự án tái định cư 2 khu và một phần diện tích của 2 khu đất đấu giá 53,7 ha…    

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM, cho biết mặc dù thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, nhưng thực trạng lãng phí vẫn còn nhiều và rất lớn trong quản lý, sử dụng kho bãi, các dự án chậm tiến độ và chất lượng kém. Kết quả công tác kiểm tra giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách cho thấy, Công ty Lương thực TP quản lý 307 mặt bằng (diện tích trên 300.000 m2) nhưng nhiều mặt bằng sử dụng không đúng mục đích, cho thuê hoặc bỏ trống.

Tại tòa nhà số 211 đường Nguyễn Thái Học (quận 1), diện tích sử dụng trên 768 m2 do Công ty Thủy sản Biển Đông quản lý, từ năm 1992 đến nay cho ngân hàng cổ phần thuê mỗi tháng 200 USD. Hay như CTCP Rượu Bình Tây đang quản lý trên 12.000 m2 thuộc diện phải di dời nhưng lại cho 69 công ty và hộ cá thể thuê.

Xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả

Theo đánh giá của UBND TP, việc quản lý sử dụng tài sản là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua đã có những nỗ lực cải thiện, nhưng quá trình thực hiện vẫn có những khó khăn do Bộ Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, nhất là những thay đổi về thẩm quyền quyết định xử lý, cơ chế về chuyển đổi mục đích sử dụng, cơ chế tài chính… Chúng tôi cũng được biết, UBND TP đang tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất trong 5 năm (2006-2010) ở cả ba cấp thành phố, quận huyện, phường xã-thị trấn. Theo đó, TP sẽ giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các cấp rà soát các quy hoạch trước đây và hiện trạng sử dụng đất để điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không phù hợp. TP cũng cân đối, phân bổ, chuẩn bị quỹ đất phục vụ cho các dự án, công trình trọng điểm để mời gọi các nhà đầu tư.

Mặt khác, TP cũng xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch, sử dụng đất và triển khai các nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp TP để các quận huyện và sở ngành triển khai quy hoạch cấp mình cho phù hợp. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất do nhà nước trực tiếp quản lý, UBND TP yêu cầu tiến hành rà soát đất do các tổ chức đang sử dụng và kiểm tra trọng điểm các DNNN, CTCP, cơ quan hành chính sự nghiệp đang sử dụng đất có vi phạm.

Theo đó, TP sẽ thực hiện kiểm tra 2 đợt/năm và sẽ kiên quyết xử lý các chủ đầu tư dự án có dấu hiệu vi phạm, thu hồi đất đối với các dự án không triển khai hoặc chủ đầu tư không có năng lực, dự án không khả thi hoặc sử dụng không đúng mục đích, không đúng thời hạn; hoàn thành công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn; tiến hành kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với các quỹ đất dành cho các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở, các cơ sở dịch vụ có vị trí kinh doanh thuận lợi sẽ thực hiện cơ chế đấu thầu công khai. Chỉ có như vậy TP mới nắm được tình hình và có kế hoạch sử dụng nguồn quỹ đất quí giá hiệu quả, hỗ trợ thu hút đầu tư để phát triển nhanh và bền vững.

Văn Minh Hoa

Các tin, bài viết khác