Quy định việc sở hữu cổ phần của NĐTNN trong NHTM

Ngày 20-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM). Theo đó, tổng mức sở hữu cổ phần của các NĐTNN (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan không vượt quá 30% vốn điều lệ của một NHTM. Khi NHTM niêm yết NĐTNN được mua cổ phần của NHTM theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Cụ thể, mức sở hữu cổ phần của một NĐTNN (không phải là tổ chức tín dụng nước ngoài) không vượt quá 5% vốn điều lệ của một NHTM; mức sở hữu cổ phần của một tổ chức tín dụng nước ngoài không vượt quá 10% vốn điều lệ của một NHTM; mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan không vượt quá 15% vốn điều lệ của một NHTM.

Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một NHTM. Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, khi chuyển đổi sang CP phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định trên.

Tuy nhiên, NHTM khi bán cổ phần cho NĐTNN phải đáp ứng đủ các điều kiện: Vốn điều lệ tối thiểu đạt 1.000 tỷ đồng, có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng các điều kiện liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam … Đồng thời, tổ chức tín dụng nước ngoài mua cổ phần của NHTM phải đáp ứng đủ các điều kiện: Có tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ đô la Mỹ vào trước năm đăng ký mua cổ phần, có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế …

Đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, phải có văn bản cam kết về việc hỗ trợ NHTM trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và áp dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (kể cả trong nước và ngoài nước) tối thiểu sau 5 năm kể từ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược tại một NHTM.  

Minh Ngọc

Các tin, bài viết khác